Ledig stilling for student

Er du vår nye studentassistent?

Dersom du er student hos oss er det nå mulig å søke stilling som studentassistent. Studentassisten er en bidragsyter når det gjelder å bygge et godt sosialt miljø, samtidig som han/hun veileder studentene i forhold til fagstoff. Veiledning av fagstoff skal være fra et studentperspektiv – alt under veiledning av fagleder/studieleder. 

Dersom du kan dekke noen av emnene under sender du inn en kort søknad der du forklarer hvorfor vi skal velge deg og hvilke emner du ønsker å være studentassistent i.

Tekniske fag

  • Matematikk (1. år)
  •  Fysikk (1. år)
  •  LØM (1. år)

Maritime fag

  • Matematikk (1. år)
  • Fysikk (1. år)

Helse- og oppvekstfag

  • Studiet Psykisk helsearbeid – og rusarbeid
  • Studiet Tverrfaglig miljøarbeid
  • Barsel- og barnepleie
  • Veiledning av lærlinger

Søknaden sendes til: post@fagskoleniagder.no innen 26 september

Vi starter opp utdanningen Effektiv produksjon og vedlikehold i uke 45 – søknadsfrist er 29.oktober. 

Erfaringsdeling og samarbeid

Bærekraft og forbedringsarbeid - oppstart uke 34

Trenger du oppfriskningskurs i matematikk?

Nytt nettbasert og fleksibelt modulbasert studie

"Fagskoleutdanningen er bra og viktig" - sier Karl Espen Mølmen

SiA tilbyr en rekke gratis aktiviteter, både digitalt og utendørs

Søknad til studier 2021 åpner 1. februar på Samordna opptak.

Mandag 11 januar startet vi opp vårt toårige deltidsstudium i Prosessindustri+. 

Endelig er vår nye automatiserte produksjonslinje fra Christiani levert av IKM Instrutek med Industri 4.0–funksjonalitet på plass.

Til toppen