Besøk av Magnus Nohr

Besøk av Magnus Nohr, førstelektor på Institutt for pedagogikk, IKT og læring Høgskolen i Østfold.

Prosjektet vårt med å utvikle en MOOC til emnet Realfaglig redskap nærmer seg sluttstillelse,. I tillegg til at studenter tester ut kurset, har vi vært så heldig å få kontakt med Magnus Nohr som går igjennom MOOC'en og vil dele sine tilbakemeldinger med oss torsdag 25. mai 2023. 

Magnus Nohr har en solid kompetanse innen dette fagfeltet, les gjerne mer om han på nettsiden til Høgskolen i Østfold.

Vi gleder oss til faglig påfyll for hele kollegiet!