Fagrådsmøte med fokus på kunstig intelligens

Fagskolen i Agder inviterer alle våre medlemmer av fagråd til en felles dag med faglig påfyll 19 april fra 0900 - 1230.

Bli med på en spennende dag som innledes av professor Goodwin fra UiA.

Dato: 19. april fra kl 09:00-12:30 på Fagskolen i Agder, Grøm Næringspark 23, Grimstad

Programmet består av tre deler: Fellesinformasjon, kompetanseheving og fagrådsmøte.  Dagens hovedtema er kunstig intelligens, og vi er glade for å få innledning fra professor Goodwin fra UiA. Vi avslutter møte med lunsj og mingling i vårt fellesareal.

Agenda for dagen:

09:00 Velkommen til fagskolen v/ Gunnbjørg T Engehagen, rektor ved Fagskolen i Agder
Informasjon om fagskolen sine satsninger, behov og muligheter fremover. Her vil vi få presentert ulike prosjekter og problemstillinger.

09:30 Kunstig intelligens - hvordan påvirker teknologien arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner? v/Morten Goodwin, professor på UiA

10:00 Fellesmøte for fagområdet
Utvikling og muligheter innen hvert fagområde. Hva ser dere av kompetansebehov? Hvordan bør vi jobbe fremover? Vi arrangerer en arbeidsøkt på tvers av utdanninger for å høre innspill til utvikling fremover.

10:45 Pause

11:00 Fagrådsmøte - hver utdanning gjennomfører sitt eget møte
Informasjon om studiet, studenter og gjennomføring. Ønsker tilbakemelding på utdanningens oppbygning, relevans og ønskede endringer. 

12:00 Lunsj og mingling