FIA-MOOC på lufta

Kari Olstad i Fleksibel Utdanning Norge har sett på MOOCen vår, og har kommet med flotte tilbakemeldinger.

Hun er seniorrådgiver med kvalitet og innovasjon i fleksibel utdanning som hovedområde, og har en bred erfaring når det gjelder asynkrone utdanningstilbud. Hennes vurderinger betyr mye for oss:

«Denne MOOC-en var spennende, jeg ble nesten sugd inn."

Er du interessert i å sjekke ut MOOC'en, kan du gå til https://apps.mooc.fagskoleniagder.no/authn/register?next=%2Fdashboard og registrere en bruker :-)

registrere seg i mooc - Klikk for stort bilde