Fikk tilsagn på alle søknader om utviklingsmidler

Regjereringen deler ut totalt 76,6 millioner kroner til 18 fagskoler over hele landet, og vi fikk tilsagn på alle våre 5 søknader!

Fagskolen i Agder leverte fem søknader på utlysningen om utviklingsmidler og har fått tilsagn på alle fem. 

«Dette er viktige midler for fagskolen for å kunne jobbe med kontinuerlig utvikling og oppfylle samfunnsoppdraget vårt» sier rektor Gunnbjørg Tveiten Engehagen. «Vi er strålende fornøyd og gleder oss til å arbeide med fem spennende prosjekter fremover!» supplerer utviklingsleder Marie Søraker-Sonesen. 

Prosjektene som har fått tildeling er knyttet til alle våre fagområder: teknisk, helse og maritim.

 Prosjektene er:

Generativ AI - fra utfordring til ressurs i fagskolen

FiA-Digiped2: Utvikling av digitalt opplæringsmateriell i helse- og oppvekstutdanninger

DP-teknologi for utvikling av havrommet

FiA-Hybridlab Kompetanseportal

Digitale læringsressurser til emnet Navigering på det operative nivået

Les mer om våre prosjekter her

gunnbjørg og marie - Klikk for stort bilde