Historisk dag i Tvedestrand!

UiA og Fagskolen i Agder utfordrer etablerte rammer og tilbyr for første gang undervisning i fellesskap. Historisk dag i Tvedestrand!

5. mars 2024 ble en milepæl for Fagskolen i Agder og UiA da første klasse innen VELTEK-prosjektet hadde første samling i modulen E-Helse og velferdsteknologi: Hva, hvorfor og hvordan? Dette er en videreutdanning for ansatte i kommunehelsetjenesten, hvor helsefagarbeidere og ansatte med bachelor innen helsefag studerer sammen. Utdanningen er samlingsbasert, med nettstøtte og piloten kjøres øst i Agder, i Tvedestrand vgs sine lokaler.

Klasserom E-helse Marie Søraker-Sonesen

For første gang tilbyr man utdanningen på tvers av etablerte institusjonelle rammer. I fellesskap har Fagskolen i Agder og UiA utviklet to moduler innen velferdsteknologi, som man tilbyr til kommunehelsetjenesten for helsefagarbeidere og ansatte med bachelor innen helse fra universitet.

«Vi må tørre tenke nytt innen kompetanseutvikling for helsesektoren for å møte utfordringene vi står ovenfor» sier rektor Gunnbjørg T. Engehagen ved Fagskolen i Agder. «Dette er et første steg og vi gleder oss til å følge pilotprosjektet og studentene videre».

UiA og Fagskolen har kjørt opptak av studenter på hver sin måte, på utviklede studieplaner. Studieplanene er utviklet etter institusjonene sine egne krav, slik at studentene får studiepoeng ved institusjonen de tilhører. Store deler av undervisningen kjøres i fellesskap, slik at kompetansen som tilegnes er lik blant de ulike yrkesgruppene som jobber sammen til daglig. «Vi er svært stolte av det arbeidet som er gjort i dette prosjektet, og vil spesielt trekke frem faglig ansvarlig Anette Sunde hos oss, som har gjort stor del av forarbeidet for denne utdanningen. Vi har nå valgt å starte øst i Agder med piloten, og planlegger for å kunne tilby dette i andre distrikter i Agder etter hvert».

Les mer om utdanningen her.

Forfatter: Marie Søraker-Sonesen