Hvordan undervise på nett?

Erfaringsdeling og samarbeid

To av våre ansatte delte erfaringer knyttet til det å være nettlærer med lydhøre lærere i videregående skoler i fylket. Etter å ha gjennomført et år med våre nettbaserte tilbud, kunne både Kari Randøy Heuer og Eva Merete Hornnes dele erfaringer og tips og triks. Gøy med samarbeid og erfaringsdeling på tvers av skoler.