Kvaliteten er alfa og omega

Visste du at Fagskolen i Agder har et godkjent laboratorie for prøving av betong som næringslivet benytter seg av når de trenger en tredjeparts godkjenning av kvaliteten på betongen de produserer?

Vi tester og godkjenner betongkvaliteten som brukes i veier, bruer, tunneler og masse annet. Den kompetansen vi har omkring betongen sine egenskaper er kjent og Future Materials satte oss i et samarbeid med Mechatronics Innovation Lab hvor de er først i Norge med å 3D-printe i betong og vi må selvfølgelig teste hvor sterk en 3D-printet betong er. Prøvingen er et pilotprosjekt hvor vi kan si vi var først i Norge!

Boring i betong Einar Christensen