Morgendagens utfordringer

Spennende og svært aktuelt studietilbud.

Det er avgjørende å videreutvikle egen kompetanse for å møte morgendagens utfordringer. Studenter i velferdsteknologi ved fagskolen i Agder gjør nettopp det. De bygger videre på fagbrev og erfaring. Nytt studie i Agder har gitt mulighet for dette og denne supermotiverte gjengen var nylig på besøk i i4helse. Det førte til en spennende samtale om blant annet robotteknologi som et supplement for å avlaste en stadig mer presset situasjon.

Til toppen