Møt noen av våre studenter på velferdsteknologi

Hva inngår egentlig i studiet i velferdsteknologi? Les hva noen av våre studenter har å fortelle etter et år som student.

Så mye mer enn teknologi!

solveig boberg - Klikk for stort bilde Eva Merete Hornnes

Solveig Boberg har full stilling som ambulansearbeider samtidig som hun gjennomfører studiet i velferdsteknologi. Hun har allerede 12 års yrkeserfaring, og gikk rett fra skole til lærlingeplass og så fagbrev.

Sans for både variasjon og action gjør at hun trives veldig godt i jobben, og det har også bidratt til at hun har klart å kombinere full jobb med studier. «Det at det kun var et år var en av årsakene til at jeg hoppet på studiet». Nysgjerrighet og ønske om mer kunnskap var andre drivkrefter når hun valgte å sette seg på skolebenken igjen. «Det er lite velferdsteknologi i ambulansene pr i dag, men dette vil garantert endre seg. Da er det godt å være litt i forkant. Men jeg kjenner allerede at den økte kunnskapen hjelper meg når vi er hjemme hos pasienter ved at jeg kjenner igjen utstyr og igjennom det får ekstra informasjon om hvilke utfordringer den aktuelle pasienten har.»

Skoledagene har vært varierte med bedriftsbesøk, gruppearbeid, presentasjoner og gjesteforelesere. Når jeg ber henne trekke frem en gjesteforelesning nevner hun foredraget om KI (kunstig intelligens) som svært spennende, til tross for at hun kun er sånn gjennomsnittlig interessert i teknologi. «Dette er ikke et teknologistudium» presiserer hun og fullroser den engasjerte læreren som har ledet dem igjennom dette studieåret men en rekke spennende temaer og diskusjoner.

Solveig merker at mange er opptatt av temaet velferdsteknologi, noe som ofte gir gode diskusjoner. Da er det fint å ha en større forståelse og kunne nyansere forestillingen om at «teknologien kommer til å overta». Fokus på omsorg og brukerens rettigheter er viktige tema i studiet, og hun ønsker at flere der ute søker seg til dette viktige studiet.

Ta ansvar for den nye arbeidsdagen som kommer

inger elisabeth skaar - Klikk for stort bilde Eva Merete Hornnes

Inger Elisabeth Skaar jobber som hjelpepleier i vernepleie i Grimstad kommune, en stilling hun trives svært godt i. Når jeg snakker med Inger Elisabeth har hun akkurat fullført siste studiedag, sist hun satt på skolebenken var i 1996. Bekymring for hvordan det skulle bli å sette seg på skolebenken igjen viste seg å være helt unødvendig, både et fantastisk klassemiljø med mange ulike yrkesgrupper og en motiverende og engasjert lærer har bidratt til at dette ble et inspirerende og givende år. Faglige diskusjoner og erfaringsdeling har vært en naturlig del av samlingene. «Jeg har fått et helhetlig bilde som er så mye mer enn det å betjene eventuell teknologi. Det å «trykke på knapper» kan man alltids lære seg, men alt rundt som prosess, etikk, ansvar og regelverk krever en helt annen fordypning. Det å se på baksiden er så viktig!»

Det at hun startet opp er hennes eget initiativ. «Det å utfordre meg selv og tenke litt nytt er viktig, ikke minst med tanke på eldrebølgen.» Hun legger til at Grimstad kommune  oppfordrer til videreutdanning, og har vært velvillige med tanke på tilrettelegging. Det å få mulighet for fri med lønn har gjort at hun har sluppet å gå rett fra nattevakt til en full dag på skolen.

Inger Elisabeth legger ikke skjul på at det har vært et krevende år med mye å gjøre, og hun har blitt utfordret både med tanke på oppgaveskriving og presentasjoner. Men det har vært en utfordring med positivt fortegn, ikke minst grunnet hjelp og støtte fra lærer. Hun understreker at det er viktig å ta tak i ting selv; «vi er en del av endringa og må ta ansvar for egen utvikling!» Hun avslutter med å understreke at alder er ingen hindring, og oppfordrer andre til å hive seg på.

Inkluderende lærer og høyt læringstrykk

gunn inger kjørkleiv - Klikk for stort bilde Eva Merete Hornnes

Hos Gunn Inger Kjørkleiv sitter latteren løst, og hun begynner praten med å understreke at hun egentlig ikke skulle vært her. Med det mener hun at hun som sykepleier er en atypisk fagskolestudent, men er veldig glad for at hun søkte og fikk studieplass. «Jeg kom inn på nåde» ler hun. At hun er motivert sier reiseveien hennes noe om – hun kjører nemlig 2 timer hver vei for å komme til skolen.

Hun har en sammensatt bakgrunn, med handel og kontor som første utdanning med påfølgende 11 år som selvstendig næringsdrivende. Har du vært på Narvesen på Vanse har du kanskje truffet på henne. J Etter dette gikk hun over til hjemmesykepleien og startet opp hjelpepleierutdanning før hun byttet over til sykepleien, og nå er hun altså her.

Mye av motivasjonen for å søke dette studiet, er behov på arbeidsplassen og hennes deltakelse i prosjekt knyttet til digital hjemmeoppfølging. «Jeg ønsket meg mer kunnskap om blant annet lover og regler – noe jeg absolutt har fått». Teknologi er kun en del av bildet, helhetstenkingen er viktig. Det å få denne økte kompetansen gir faktisk også noe økt lønn, og det er heller ikke feil å få med seg.

Gunn Inger skryter veldig av læreren Anette. «Hun ser alle, har en utrolig fin måte å være og hun er utrolig inkluderende!» Hun forteller at det har blitt krevd noe av studentene gjennom hele året, men understreker at læringsutbyttet har vært høyt, ikke minst takket være de grundige tilbakemeldingene fra lærer til den enkelte. Lærer har også vist stor forståelse for den enkeltes arbeidssituasjon.