Nettbasert kurs

Nytt fagskoletilbud innen Lean, Endring og Ind 4.0 for ledige, permitterte og ansatte i industri og byggenæring - 5 studiepoeng

Det foreligger ingen planer om nye kurs nå, men det vil bli vurdert dersom interessen for nye kurs er stor. Er du interessert kan du sende epost til Per Høyum på fagskolen.

 

Om kurset

Som et resultat av myndighetenes tiltakspakker for å stimulere næringslivet har Fagskolen i Agder tilbudt et nettbasert kurs som gir 5 studiepoeng. Kurset er rettet mot industrien og byggenæringen og har følgende emner:

Lean

 • Intro Lean
 • Standardisering
 • Flyt
 • Forbedringsteam og samarbeid
 • Kontinuerlig forbedring
 • Målstyring, visualisering og hvordan lykkes med Lean 

Endring

 • Endringsforståelse
 • Prinsipper for endringsprosesser
 • Hvordan møte endringsmotstand
 • Motivasjon
 • Møteledelse og lykkes med endring

Industri 4.0 og Digitalisering

 • Verdikjeder (SCM) og prosessledelse
 • Informasjonssystemer
 • Datasystemer
 • Datakommunikasjon
 • Datafangst og beslutningsstøtte
 • Digitalisering og industri 4.0
 • Prosesskartlegging og planlegging
 • Innovasjon og digital disrupsjon
 • Teknologier

Praktisk info

 • Oppstart av Nettbasert kurs kull nr 2 uke 42
 • Oppstart av Nettbasert kurs kull nr 3 uke 46
 • Varighet 3 uker
 • Ingen studieavgift
 • Læremateriell utdeles ved oppstart
 • Krav om PC med kamera, mikrofon og tilgang til internett