Nettbasert kurs

Nytt fagskoletilbud innen Lean, Endring og Ind 4.0 for ledige, permitterte og ansatte i industri og byggenæring - 5 studiepoeng

Som et resultat av myndighetenes tiltakspakker for å stimulere næringslivet kan Fagskolen i Agder tilby et nettbasert kurs som gir 5 studiepoeng. Kurset er rettet mot industrien og byggenæringen og har følgende emner:

Lean

 • Intro Lean
 • Standardisering
 • Flyt
 • Forbedringsteam og samarbeid
 • Kontinuerlig forbedring
 • Målstyring, visualisering og hvordan lykkes med Lean 

Endring

 • Endringsforståelse
 • Prinsipper for endringsprosesser
 • Hvordan møte endringsmotstand
 • Motivasjon
 • Møteledelse og lykkes med endring

Industri 4.0 og Digitalisering

 • Verdikjeder (SCM) og prosessledelse
 • Informasjonssystemer
 • Datasystemer
 • Datakommunikasjon
 • Datafangst og beslutningsstøtte
 • Digitalisering og industri 4.0
 • Prosesskartlegging og planlegging
 • Innovasjon og digital disrupsjon
 • Teknologier

Praktisk info

 • Oppstart av Nettbasert kurs kull nr 2 uke 42
 • Oppstart av Nettbasert kurs kull nr 3 uke 46
 • Varighet 3 uker
 • Ingen studieavgift
 • Læremateriell utdeles ved oppstart
 • Krav om PC med kamera, mikrofon og tilgang til internett

Ønsker du mer informasjon om tilbudet eller ønsker å bli tatt opp på videreutdanningstilbudet kan du sende epost eller ringe Per Høyum 970 92 265

Til toppen