Nytt nettbasert tilbud

Prosessindustri+ blir tilbudt som nettbasert studie med noen fysiske samlinger

Vi starter opp vårt tilbud januar 2021 - søknadsfrist er 15.12.2020.

Prosessindustri+ er et studie i bærekraftig utvikling, automatisering, mellommenneskelig samspill og endringskompetanse. Studiet er utarbeidet i samarbeid med Eyde-klyngen. Studiet skal styrke kompetansen til bedriftenes prosessoperatører for dermed å gjøre dem og bedriftene bedre rustet til å møte endringer. Studiet kvalifiserer til å delta aktivt i endringsprosesser, og gi forståelse for muligheter innen teknologisk utvikling.