Nytt tilbud innen Elkraft

I samarbeid med Universitetet i Agder tilbyr vi nå et nytt fireårig studieløp innen Elkraft.

Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder går sammen om et nytt tilbud til dem med fagbrev innen elektro som kvalifiserer til opptak på elkraft. I vårt «2+2 Elektro» vil studenten i løpet av fire år få vitnemål fra teknisk fagskole og en bachelorgrad innen fornybar energi fra UiA.

Søk her på vanlig måte innen 15.april.

Ved tildelt studieplass vil studenten få valget om å velge ordinær fagskoleutdanning eller 2+2 Elektro. Deretter vil studentene som velger 2+2 Elektro få egen informasjon og oppfølging fra Fagskolen og UiA.

Organisering av studiet:

Organisering av 2+2 Elektro
År Innhold
1 Gjennomføres på Fagskolen i Agder, første år Elkraft. fritak for Realfaglig redskap. Tillegg: Forkurs matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1 på vgs *
2 Gjennomføres på Fagskolen i Agder, andre år Elkraft. Tillegg: Matematikk på UiA
3 Andre året bachelor Fornybaringeniør på UiA (65 stp)
4 Tredje året bachelor Fornybaringeniør på UiA (72.5 stp)

* forkurs på UiA eller fag som privatist