Oppstart korte batteriteknologimoduler høst 2024!

Etableringen av Morrow, samt underleverandører og materialleverandører i prosessindustrien skaper et økt behov for kompetanse som er spisset mot batteriverdikjeden. Fagskolen i Agder ønsker å møte dette behovet. 

Vi har, i samarbeid med blant andre Morrow, Vianode og Beyonder samt Fagskolen Vestfold og Telemark og Fagskolen i Rogaland, utviklet et nytt studieprogram innen batteriteknologi. 

Studiet lanseres til høsten som en deltidsutdanning på 30 studiepoeng. Studiet inkluderer 8 moduler og vi tilbyr også en mulighet for påmelding til individuelle moduler. 

Programmet tilbys som et nettbasert studie med noen fysiske samlinger og er kostnadsfritt (med unntak av semesteravgift). 

Til høsten tilbyr vi følgende emner. 

Frist for påmelding er 1. august: