Søknader til studier 2021

Søknad til studier 2021 åpner 1. februar på Samordna opptak.

Samordna opptak