Spennende hovedoppgave

Hovedoppgaven til fire studenter ved studiet Prosessindustri+, har ført til en lønnsom omlegging i smelteverket Eramet.

I tillegg viste oppgaven hvordan man kan få en mer bærekraftig utnyttelse av råmaterialene.

Operatørene Rudi Kvinlaug, Thomas Gilbertson, Ove Johnny Haddeland og Øyvind Kongevold har gjort et banebrytende arbeid både for miljøet og Eramets økonomi, der de kartla hvor gunstig det var å redusere mengde slagg som gikk til omsmelting, men heller få med mest mulig i første omgang. 

Les mer om prosjektet hos på nettsiden til Eyde-cluster.

Kanskje studiet Prosessindustri+ er noe for deg?.