To nye fagområdeakkrediteringer

Med fagområdeakkreditering får vi utvidede fullmakter innen tekniske fag og helsefag og kan nå opprette og endre fagskoleutdanninger innenfor disse fagområdene.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga) har i dag godkjent Fagskolen i Agders søknader om fagområdeakkreditering innenfor tekniske fag og helsefag. Fagskolen sendte inn tre søknader om fagområdeakkreditering i november 2023, og får nå sine to første fagområder akkreditert.

– NOKUT gratulerer Fagskolen i Agder med den sine to første fagområdeakkrediteringer. De har nå fått utvida fullmakter på to store og viktige fagområder, og de er dermed godt rustet til å tilby relevant fagskoleutdanning innen ulike fagområder som næringslivet trenger både på kort og lang sikt, sier NOKUT-direktør Kristin Vinje.

Rektor - Klikk for stort bilde

 

“Dette er en milepæl for Fagskolen i Agder, som gjør det mulig å kunne svare raskt  på arbeidslivets behov for kompetanse. Det er også en anerkjennelse av kvaliteten på fagskolen, sier en fornøyd rektor Gunnbjørg Engehagen ved Fagskolen i Agder”

 

Bred og solid faglig forankring

Fagområdene som nå er godkjent, innebærer at Fagskolen i Agder selv kan opprette og endre fagskoleutdanninger som kvalifiserer for yrkesutøvelse innen tekniske fag og helsefag, uten å måtte søke NOKUT. Med det følger også et større ansvar for å følge opp og utvikle egen utdanningskvalitet.

Fagområdet helsefag ved Fagskolen i Agder bygger videre på utdanningsprogrammene innen helse- og oppvekstfag i videregående utdanning, og sorterer under Helse og velferdsfag i Felles klassifiseringssystem for Fagskoleutdanninger (FKF). Fagskolen tilbyr allerede flere fagskoleutdanninger innen fagområdet, og de retter spesielt oppmerksomheten mot somatisk helse, psykisk helse, og velferdsteknologi. De sakkyndige vurderer at fagområdet er tydelig og bredt nok for både å kunne utvikle eksisterende fagskoleutdanninger og opprette nye.

Fagområdet teknisk bygger på de tekniske programområdene i videregående skole innen Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi og Teknologi- og industrifag. Fagområdet inneholder allerede i dag flere fagskoleutdanninger, og de sakkyndige vurderer at det er bredt nok for videreutvikling av nye fagskoleutdanninger.

Du kan lese mer på nettsiden til NOKUT