Unikt i Norge

Prosessindustri+ - et nytt og unikt etterutdanningsstudie.

Det nyoppstartede etterutdanningstilbudet går over to år. Etterutdanningstilbudet er et resultat av et samarbeid mellom Eyde-klyngen og fagskolen i Agder.

Behovet for økt satsing på operatørene kom fram ved en strategisamling i Eyde-klyngen i januar 2016 hvor toppledere, fagleder og ansatte i bedriftene var på plass. Her ble det lagt vekt på at bedriftene må henge med i de raske endringene, den teknologiske utviklingen og det grønne skiftet. Det stiller større krav til bedriftenes ansatte, og spesielt de som er tettest på prosessene.

Til toppen