Universell utforming

Fagskolen startet opp et spennende prosjekt knyttet til læringsmiljømidler og universell utforming.

Fagskolen i Agder har fått prosjektmidler som skal brukes til:

  • kompetanseheving i organisasjonen for å gi ansatte økt kunnskap om ulike utfordringer hos studentene og ruste dem bedre til å gi opplæring som treffer alle studenter
  • å utarbeide en digital løsning slik at studenter enkelt kan finne informasjon, læringsressurser, hjelpemidler og ressurspersoner på et sted

Prosjektet startet opp 1.11.21 og avsluttes 14.2.23 

Les om flere prosjekt