Universell utforming

Fagskolen startet opp et spennende prosjekt knyttet til læringsmiljømidler og universell utforming.

Fagskolen i Agder har fått prosjektmidler som skal brukes til:

  • kompetanseheving i organisasjonen for å gi ansatte økt kunnskap om ulike utfordringer hos studentene og ruste dem bedre til å gi opplæring som treffer alle studenter
  • å utarbeide en digital løsning slik at studenter enkelt kan finne informasjon, læringsressurser, hjelpemidler og ressurspersoner på et sted

Prosjektet startet opp 1.11.21 og avsluttes 14.2.23 

Les om flere prosjekt

Til toppen