Universitetssykehjem i Grimstad

Gjennomført workshop på Fagskolen i Agder med engasjerte deltakere

Engasjerte deltakere med kompetanse og erfaring fra kommunen, fylkeskommunen, Fagskolen i Agder, UiA og videregående skoler bidro med innspill og ideer til hvordan det skal arbeides for å få på plass og drive et universitetssykehjem. Et universitetssykehjem skal være en arena for forskning, innovasjon og systematisk samarbeid for kvalitet i fremtidens helsetjenester. Det kom mange gode innspill til ulike deler av prosessen som det skal arbeides videre med.