Universitetssykehjem

Verdens første universitetssykehjem- spennende samarbeidsprosjekt

Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder ønsker i samarbeid å bygge verdens første universitetssykehjem. De har laget en utredning hvor de blant annet ser på hva et universitetssykehjem kan være. 

Et universitetssykehjem i Grimstad skal være et samarbeid mellom kommunen, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder, der alle kan dra nytte av hverandre. Her skal forskning, innovasjon og bruk av teknologi for å utvikle fremtidens helsetjenester få en sentral rolle.

Her skal også studenter og elever kunne ha store deler av praksisen sin, og helsetjenesten vil bidra vesentlig i undervisningen av studenter og elever.

"Fagskolen i Agder har lang tradisjon i å utvikle utdanninger i samarbeid med arbeidslivet og vil være en kompetanseleverandør til et universitetssykehjem ved å tilby aktuelle videreutdanninger til fagarbeidere, som er en viktig yrkesgruppe i fremtidens helsetjeneste"  forteller rektor Gunnbjørg T Engehagen

Les mer her