Verdifullt samarbeide med UIA-studenter

Vi var så heldige å få kontakt med tre studenter fra masterstudiet i Multimedia and Educational Technology som utarbeidet nyttige digitale læringsressurser til studiet i Elkraft vårsemesteret 2024.

I slutten av mai 2024 fullførte studentene et 7.5 studiepoengs emne, hvor de utviklet komplette undervisningsopplegg til følgende tema:

  • transformator
  • motor
  • generator

 

Undervisningsopplegget de utviklet består av formidling via tekst/bilde, bruk av quiz-verktøy og diskusjonsforum og ikke minst egenutviklede animasjoner/3D-modeller og filmer.  Vi er mektig imponert over den fagligheten og kreativiteten de har vist gjennom dette prosjektet, og ser frem til videre samarbeide med UiA-studentene.