Informasjon om studiestart 2023

Velkommen som student ved Fagskolen i Agder. Studiestart for nye studenter for stedbasert undervisning er mandag 21. august klokken 10.00. Nettstudenter har egne tidspunkter som sendes pr. epost.

Under finner du nyttig informasjon knyttet til det å være student hos oss.

Klikkbare lenker åpnes i en egen arkfane.

Timeplan

Timeplan vil være tilgjengelig i VISMA og i Its learning etter studiestart. En vanlig studiedag starter 0815.

Studiedager

Er du student på et heltidsstudium, må du planlegge for undervisning hver dag.

For deg som er deltidsstudent, kan det være nyttig å sjekke ut hvilke undervisningsdager som er planlagt for ditt studium i oversikten under:

For helse- og oppvekstfag gjelder det at samtlige studietilbud er deltidsstudier,  klikk deg inn på aktuelt studie for informasjon om undervisningsdager.

For tekniske fag har vi to stedbasert deltidsstudier, nemlig bygg og elkraft.

I tillegg kommer våre nettbaserte studier med samlinger. Klikk deg inn på det enkelte studie for å sjekke ut undervisningsdager:

Studieåret er lagt opp med følgende undervisningsdager, selvstudiedager og fridager.

Pensumlitteratur

Det kan forekomme endringer i valgt pensumlitteratur helt frem til studiestart. Vent derfor med å kjøpe bøker til etter oppstartsdagen.

Du kan allerede nå se hvilken litteratur som er foreslått. På nettsidene til hvert studium finner du en lenke/knapp til studieplanen. I studieplanen finner du så oversikt over pensumlitteratur  - klikk på valget Pensumliste i Innholdsfortegnelsen

Lånekassa og utgifter

Som student ved Fagskolen i Agder har du rett til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Du må selv dekke utgifter til læremateriell som bøker. PC, noe utstyr, utvalgt programvare og en årlig semesteravgift.

Semesteravgift for studieåret 23/24 er kr 605,- pr. semester. 

Å være student ved fagskolen

Det å være student ved fagskolen krever innsats av deg som student, både når du er på skolen og mellom undervisningsøkter.

Lærerstyrt undervisning og veiledning av arbeidskrav, emneoppgaver og hovedprosjekt foregår i skoletiden. Utover dette gis veiledning via digital læringsplattform. Selvstudie er den tid studenten må beregne å bruke på arbeidskrav, studiekrav, hovedprosjekt, gruppeoppgaver og fagstoff utover skoletid. 

Krav til datamaskin

Studenten må disponere egen datamaskin som studenten har administratorrettigheter til.

MAC viser seg dessverre å være lite hensiktsmessig på tekniske fag.

Det stilles særlige krav til datamaskin på enkelte tekniske studier. Se nettsiden til ditt studium for mer informasjon om disse kravene.

Skikkethet

Skikkethetsvurdering skal foregå ved alle utdanninger der studenten kan utgjøre en fare. Dette gjelder for samtlige fagskoleutdanninger, etter- og videreutdanninger innen fagområdene maritim og helse- og oppvekst. 

Se mer informasjon i forskriften, kapittel 8.

Forkurs matematikk

Vi tilbyr gratis digitalt forkurs i grunnleggende matematikk til alle våre studenter. Du starter opp når det passer deg, og gjennomfører i eget tempo. Studenter på tekniske- og maritime studier har fått en egen mail om hvordan de kan melde seg på dette kurset.

Du finner informasjon om påmelding her (PDF, 262 kB).

Politiattest

Dersom du skal ta en videreutdannelse der det er krav om politiattest, må du søke om politiattest når du har mottatt tilbud om studieplass. Det er krav om politiattest der studentene kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper som del praksisopplæring, ref. Forskrift om opptak, studier og eksamen for Fagskolen i Agder kap.7.

Du søker elektronisk via søknadsportalen på politiet.no, eventuelt på papir, og velge kategori «Studenter», og rett formål. Bekreftelse på at du er tatt opp som student må lastes opp som vedlegg. Bekreftelsen er tilbudsbrevet fra Samordna opptak.

Politiattest kreves for utdanningene:

  • Tverrfaglig miljøarbeid
    • Velg formål: Student – Kommunale helse og omsorgstjenester
  • Psykisk helsearbeid og rusarbeid
    • Velg formål: Student – Kommunale helse og omsorgstjenester
  • Barsel- og barnepleie
    • Velg formål: Student – Statlige eller private helsetjenester for barn

Du mottar selv attesten enten digitalt eller pr. post, og tar den med for framvisning til lærer når du møter til studiestart.