E-helse og velferdsteknologi, hva, hvorfor og hvordan

Rett bruk av velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, sosial deltakelse, mestring og selvstendighet, til tross for funksjonsnedsettelser. Fagarbeidere og ansatte med bachelor i helsefag arbeider i fellesskap tett med bruker, pasient og pårørende, og vil gjennom utdanningen få en grunnleggende kompetanse innen velferdsteknologi for å vurdere, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger. I denne modulen tilbys videreutdanning for viktige arbeidsgrupper i felleskap. Dette vil styrke samarbeid, implementering og anvendelse av ny helseteknologi i kommunehelsetjenesten. 

Studiet gir en grunnleggende forståelse av hvordan velferdsteknologi som tiltak henger sammen med organisering av tjenestene, og du vil dermed kunne bidra som ressurs inn i både utprøvingsprosjekter og daglig drift av velferdsteknologiske løsninger i kommunehelsetjenesten. 

Denne modulen er den første av to moduler, så kompetansen du får gjennom denne modulen, vil kunne bygges videre på gjennom en modul til. 

Denne videreutdanningen er utviklet i samarbeid med Universitet i Agder.  På denne gjennomføringen er det kun Fagskolen i Agder som tar opp studenter både helsefagarbeidere med fagbrev og søkere med bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag.

Merk at studiet tilbys to steder. Velg riktig studiested i søknadsskjemaet.

Studieplan

Studiested Evje

 • Oppstart 24. september
 • 10 studiepoeng
 • 30 studieplasser 
 • Undervisningsspråk norsk

 

Søknadsfrist 1. september


Samlingsbasert

 • 3 samlinger a' 2 dager
  • 24. og 25. september
  • 29. og 30. oktober
  • 26. og 27. november
 • Studiested: Evje (lokaler blir annonsert)

 

Søk her 

Studiested Grimstad

 • Oppstart 17.  september
 • 10 studiepoeng
 • 30 studieplasser 
 • Undervisningsspråk norsk

 

Søknadsfrist 1. september


Samlingsbasert

 • 3 samlinger a' 2 dager
  • 17. og 18. september
  • 22. og 23. oktober 
  • 26. og 27. november
 • Studiested: Grimstad, Fagskolen i Agder

 

Søk her 

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no