Korte moduler tilpasset studenter i full jobb
Fagskolen i Agder ønsker å tilby relevant etter- og videreutdanning for våre fagarbeider og tilbyr derfor korte moduler som er tilpasset studenter i full jobb. 

Etterspurt av næringen
Kursene og modulene er utviklet i samarbeid med næringslivet og på bestilling fra fylket og kommunene.

Gjennom vår egenutviklet studiemodell, FiA-modellen, kombinerer vi samlinger (fysisk eller digitalt) med nettstøtte og oppgaveinnlevering som har stor fleksibilitet.

Mer info: post@fagskoleniagder.no

Til toppen