E-helse og velferdsteknologi, hva, hvorfor og hvordan

Rett bruk av velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, sosial deltakelse, mestring og selvstendighet, til tross for funksjonsnedsettelser. Du som fagarbeider har en viktig rolle i dette arbeidet. Fagarbeidere arbeider tett med bruker, pasient og pårørende, og vil gjennom utdanningen få en grunnleggende kompetanse innen velferdsteknologi for å vurdere, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger. 

bilde av velferdsteknologi, en hånd som holder en telefon med en helse app og en stetoskop - Klikk for stort bilde

Studiet gir en grunnleggende forståelse av hvordan velferdsteknologi som tiltak henger sammen med organisering av tjenestene, og du vil dermed kunne bidra som ressurs inn i både utprøvingsprosjekter og daglig drift av velferdsteknologiske løsninger. 

Denne modulen er den første av to moduler, så kompetansen du får gjennom denne modulen, vil kunne bygges videre på gjennom en modul til. 

Denne videreutdanningen tilbyr vi i samarbeid med Universitet i Agder.  Helsefagarbeidere med fagbrev kan søke hos  Fagskolen i Agder.  Søkere med bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag kan søke opptak hos vår samarbeidspartner UiA. 

Studieplan

Ny oppstartsdato kommer

 • Oppstart 5.mars
 • 10 studiepoeng
 • 30 studieplasser 
 • Undervisningsspråk norsk

 

student - Klikk for stort bilde


Samlingsbasert

 • 3 samlinger a' 2 dager
  • 5. og 6. mars 
  • 9. og 10. april 
  • 14. og 15. mai.
 • Studiested: Tvedestrand (lokalene til Tvedestrand videregående skole)

 

 

 

Link til studiet hos UiA

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no