En innføring i endringskompetanse og Lean - industri

Innføring i endringskompetanse og Lean gir deg, som jobber i industrien, en grunnleggende kompetanse i kontinuerlig forbedring, og vil gjør deg til bidragsyter i endringsarbeid i organisasjonen. 

Skal bedrifter kunne omstille seg i samme tempo som næringslivet og konkurrenter, må kompetansen om forbedringsarbeid og endringsprosesser finnes på alle nivåer i organisasjonen.  Denne utdanningen gir deg innsikt i prosessflyt og verdikjeder for å kunne identifisere forbedringspotensialer og iverksette forbedringsprosesser.  Å være ressurseffektiv, og konkurransedyktig, det handler om forbedringsarbeid, effektivisering og endring.  

Faglærerne jobber selv i industrien og kjenner godt til produksjonsprosessen. Bedriftene de jobber hos tilhører Eyde og/eller Innotre klyngen i Agder. De har mye praktisk og lokal kompetanse, deler av egen erfaring og bruker praktiske eksempler i gjennomgang av læringsstoffet.

Studieplan 

studenter hra pause - Klikk for stort bilde

Stengt for påmelding

 

  • Oppstart 21. mars 2024
  • 5 studiepoeng
  • Deltid - 10 uker, 3 timer per uke
  • Undervisningsdag på torsdag 
    fra klokka 14.00 -17.00
  • Undervisningsspråk norsk
  • Nettbasert og en fysisk samling 

Innhold og læringsformer