Kompetanseutvikling for instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring av lærlinger

Fagskolen i Agder arrangerer etter avtale med avdeling for Fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune, fysiske heldagskurs og digitale halvdagskurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter.

kompetanseutvikling for instruktører
Satsningsområder Eksempel på tema
Gjennomføre opplæring. Veilederrollen, relasjonskompetansen, medvirkning og danningsoppdraget, lovverket.
Hvordan skape et godt arbeids- og læringsmiljø for alle. Mobbing, psykisk helse, opplæring til flerspråklige, relasjonskompetanse, lovverket.
Planlegge og tilpasse opplæringen. Intern plan, veilederrollen, forståelse for læreplanverket, lovverket.

Se mer om kursene og påmelding her:

Kurs for faglig ledere og instruktører - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

Det kan søkes om tilskudd til kurs innen satsningsområdene. Se mer om tilskuddsordningen her:

Tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i fag- og yrkesopplæringen - Agder fylkeskommune (agderfk.no)

I tillegg kan Fagskolen i Agder holde kurs for lærebedrifter, opplæringskontor og kommuner over hel- eller halv dag etter nærmere avtale. Ta kontakt med Morten Austdal, for nærmere informasjon.