Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Grimstad
Studiepoeng: 30
Deltid (1 år)
Undervisningsdag: Torsdag

Studiestart i august 2022

Studieplan for velferdsteknologi

Studiet skal gi studenten kunnskap om velferdsteknologi og hvordan velferdsteknologi kan benyttes i eget fagfelt. Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet, og bedre tjenester for brukere og pårørende.

Opptakskrav

For opptak til fagskoleutdanning i Velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren kreves fullført videregående opplæring fra studieretning for helse- og oppvekstfag.

Fagbrev/autorisasjon som gir grunnlag for opptak:

  • Helsefagarbeider
  • Hjelpepleier
  • Omsorgsarbeider
  • Barn- og ungdomsarbeider

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Det legges stor vekt på å skape et godt læringsmiljø for studentene med fokus på kompetansedeling. Studentenes erfaring fra ulike arbeidsplasser deles, og utdanningen knytter teori tett til praksis. Sentrale fagpersoner bidrar innen sine spesialfelt som eksterne forelesere.  Det benyttes varierte læringsmetoder, dialogundervisning og case er sentrale metoder. Gjennom studiet arbeides det det med skriftlige og muntlige oppgaver med veiledning og tett oppfølging av faglærer. Det kan også gis veiledning via digital læringsplattform.

Det må beregnes 8 – 10 timer pr. uke til selvstudie. Selvstudie er den tid studenten må beregne å bruke på arbeidskrav, studiekrav, hovedprosjekt, gruppearbeid og fagstoff utover skoledagene.

Fagskolen i Agder benytter læringsplattformen Its learning.

Kompetanse og jobbmuligheter

Fagskoleutdanning i Velferdsteknologi gir en spisskompetanse i forståelse og bruk av velferdsteknologi med vekt på bruker og pårørendes behov og ressurser. Kompetansen er aktuell innen i helse- og omsorgstjenesten

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Selve studiet er gratis, men studenten må selv dekke studiemateriell som bøker, PC, kopiering og ekskursjoner.

Det betales en semesteravgift (ett skoleår består av to semestre). Dette dekker medlemskap i Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA). Denne avgiften betales ved oppstart av studiet og gir rettigheter som student.

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling følger skole PC i fylket:

Helse
Operativ- system CPU Minne Diskplass Webkamera
Microsoft® Windows® 10 Intel® Core™ i5-8265U Intel® 1.6 GHz Prosessor 8GB DDR4 2400 MT/s 256GB M.2 PCIe NVMe Skype for Business™ sertifisert 720p HD-webkamera
Til toppen