Velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten

Rett bruk av velferdsteknologi bidrar til økt trygghet, sosialdeltakelse, mestring og selvstendighet, til tross for funksjonsnedsettelser. Du som fagarbeider har en viktig rolle i dette arbeidet.

Fagarbeidere arbeider tett med bruker, pasient og pårørende, og vil gjennom utdanningen få en spisskompetanse innen velferdsteknologi for å vurdere, planlegge, iverksette og evaluere velferdsteknologiske løsninger.  

I utdanningen lærer du om velferdsteknologiske løsninger innen eldreomsorg, habilitering og i arbeid med barn og unge med spesielle behov.

 Ved å ta denne utdanningen vil du som fagarbeider også kunne ha en funksjon innen opplæring og koordinering knyttet til bruk av velferdsteknologi. Studiet gir en helhetsforståelse av hvordan velferdsteknologi som tiltak henger sammen med organisering av tjenestene, og du vil dermed kunne bidra som ressurs inn i både utprøvingsprosjekter og dagligdrift av velferdsteknologiske løsninger.

Hva sier studentene?

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2024 
  • 30 studiepoeng
  • Undervisningsspråk norsk
  • 30 studieplasser pr studiested
student - Klikk for stort bilde

Stedbasert - deltid i Grimstad

  • Deltid - 1 år
  • Undervisningsdag: fredag

Stedbasert - deltid i Lyngdal

  • Deltid - 1 år
  • Undervisningsdag onsdag kl 16.30 - 20.30

Les mer om tilbudet i Lyngdal her

Hvordan søker du - les her

Søk her

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no