Elkraft

Grimstad
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)
Deltid (4 år)
Undervisningsdager deltid: kommer

Nettbasert (ikke opptak 2022)
Studiepoeng: 120
Deltid (3 år)

Studiested Lyngdal
Studiepoeng: 120
Deltid (4 år)
Undervisningsdag: mandag kveld
I tillegg kommer nettstøtte og enkelte samlinger i Grimstad

Studiestart i august 2022

Studieplan Elkraft, stedbasert

Studieplan Elkraft, nettbasert

Høsten 2022 samlokaliseres Fagskolen i Agder i nytt skolebygg i Grimstad. Da vil all stedbasert undervisning foregå på den nye skolen.

De viktigste teknologiske utviklingstrekkene vi ser i samfunnet fremover er en stadig økende grad av elektrifisering, automatisering, digitalisering og bruk av dataressurser. Næringsliv, industri og samfunn vil i stadig økende grad ha behov for teknikere og ingeniører som kan delta i å designe, lede og forestå bygging, drift og vedlikehold av elektriske og automatiserte systemer i alle typer virksomheter.

Studiet innen elkraft kvalifiserer studenten til arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor. Studiet gir kompetanse til å lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske og automatiserte anlegg, forutsatt at krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt. Samtidig gir studiet det teoretiske grunnlaget for godkjenning til installatør, og å være ansvarlig driftsleder, prosjektleder og tilsynsinspektør. Ekom er også et aktuelt emne. Studentene som gjennomfører studiet etter denne planen, får det teoretiske grunnlaget som trengs for å søke NKOM om autorisasjon som ekomnettverksinstallatør (ENA).

 

Opptakskrav

For å bli tatt opp ved Fagskolen i Agder, linje for elkraft, må søkeren ha fullført fagutdanning med fagbrev som elektriker, energimontør, automatiker eller tilsvarende. 

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger i kombinasjon med undervisning og veiledning i tillegg til litt laboratoriearbeid. Det vil være oppgavearbeid både individuelt og i grupper, presentasjoner, bedriftsbesøk, og tverrfaglige prosjekter. Skolen bruker nettplattformen Its Learning som er tilrettelagt for undervisning og oppfølging. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved Fagskolen i Agder får studentene oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. 

Kompetanse og jobbmuligheter

  • Arbeid i tekniker- og ingeniørjobber i offentlig og privat sektor
  • Lede og være ansvarlig for planlegging, vedlikehold og installasjon av elektriske anlegg (forutsatt krav i kvalifikasjonsforskrift er oppfylt)
  • Studiet gir det teoretiske grunnlaget for å bli installatør og å være ansvarlig driftsleder.
  • Utdanningen kvalifiserer også til å bli yrkesfaglærere i videregående skole. (Pedagogikkstudium tas etter fagskolen.)

Stillinger etter studiet kan være innen elektrisitetsverk, elektroinstallasjonsbransjen, industri, handel, rådgivning, arbeid på ledernivå i privat og offentlig arbeidsliv. Arbeidet kan være kombinasjon av praktiske og teoretiske oppgaver, innebære nyskaping, etablering og drift av ulike virksomheter.
Fagskoleutdanning innen elkraft kan gi helt nye jobbmuligheter.

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

Anbefalt PC - KEM og Bygg
Operativ- system CPU RAM Skjerm- oppløsning Skjermkort Diskplass
Microsoft® Windows® 10 Multi-Core Intel Xeon, or i-Series processor or AMD equivalent with SSE2 technology. Highest affordable CPU speed rating recommended. 16 GB RAM Minimum: 1680 * 1050 (true color) DirectX 11 capable graphics card with Shader Model 5 256 GB

Mac er lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen