Prosessindustri+

Dette tverrfaglige studiet vil gjøre deg kvalifisert til å delta aktivt i endrings- og forbedringsprosesser slik at din bedrift vil bli bedre rustet til å møte kommende utfordringer. Du som er prosessoperatør eller har en liknende rolle vil gjennom studiet få økt innsikt og forståelse for utfordringer og muligheter knyttet til teknologisk utvikling og bærekraft. 

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2025
  • 60 studiepoeng
  • Undervisningsspråk norsk
  • 30 studieplasser
robot - Klikk for stort bilde

Nettbasert med samlinger

  • Deltid - 2 år
  • Undervisningsdag på nett: tirsdag kl. 12:00 - 15:30
  • 8 stedbaserte samlinger i løpet av studiet
  • Undervisningsdager kan endres påfølgende år