Prosessindustri+

Dette tverrfaglige studiet vil gjøre deg kvalifisert til å delta aktivt i endrings- og forbedringsprosesser slik at din bedrift vil bli bedre rustet til å møte kommende utfordringer. Du som er prosessoperatør eller har en liknende rolle vil gjennom studiet få økt innsikt og forståelse for utfordringer og muligheter knyttet til teknologisk utvikling og bærekraft. 

Nettbasert med samlinger

Ikke oppstart høst 2024, neste oppstart høst 2025

Studiepoeng: 60

Deltid (2 år)