Fagskolen i Agder tilbyr flere studier innen høyere yrkesfaglig utdanning i tekniske fag. Vi tilbyr kompetanseheving innen fagområder regionen har behov for og vi har tett og god dialog med næringslivet.

I filmen over ser du studielivet på tekniske fag.

Til toppen