Fagskolen i Agder tilbyr flere fag innen høyere yrkesfaglig utdanning i tekniske fag. Vi tilbyr kompetanseheving innen fagområder regionen har behov for og vi har tett og god dialog med næringslivet.

Til toppen