Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Gode veiledere gir gode fagarbeidere.

Å følge opp lærlinger i lærebedrift er en svært viktig rolle og oppgave. Denne utdanningen gir deg kompetanse innen veiledning av lærlinger og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Tidligere og nåværende studenter forteller om større trygghet og bevissthet i rollen som veileder/instruktør og bedre veiledning og oppfølging av lærlingene.

Hva sier studentene?

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2024
  • 30 studiepoeng
  • Deltid - 1 år
  • Studiested Grimstad eller nettbasert
  • Undervisningsdag sted: fredag
  • Undervisningsdag nett: torsdag kl 16:30 - 20:00
  • 30 studieplasser
  • Undervisningsspråk norsk

Hvordan søker du - les her

Søk her

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no