Veiledning av lærlinger for veiledere, instruktører og faglige ledere med ansvar for opplæring i bedrift

Gode veiledere gir gode fagarbeidere.

Å følge opp lærlinger i lærebedrift er en svært viktig rolle og oppgave. Denne utdanningen gir deg kompetanse innen veiledning av lærlinger og skal bidra til en reflektert holdning til egen veiledningspraksis.

Tidligere og nåværende studenter forteller om større trygghet og bevissthet i rollen som veileder/instruktør og bedre veiledning og oppfølging av lærlingene.

Studieplan sted

Studieplan nett

studenter hra pause - Klikk for stort bilde Einar Christensen

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2023
  • 30 studiepoeng
  • Deltid - 1 år
  • Studiested Grimstad og nettbasert
  • Undervisningsdag nett: torsdag 16.30 - 20.00
  • Undervisningsdag sted: torsdag dagtid
  • 30 studieplasser
  • Undervisningsspråk norsk

Hvordan søker du - les her

Søk her

For andre spørsmål - kontakt post@fagskoleniagder.no