Ledig stilling for student

Er du vår nye studentassistent?

Dersom du er student hos oss er det nå mulig å søke stilling som studentassistent. Studentassisten er en bidragsyter når det gjelder å bygge et godt sosialt miljø, samtidig som han/hun veileder studentene i forhold til fagstoff. Veiledning av fagstoff skal være fra et studentperspektiv – alt under veiledning av fagleder/studieleder. 

Dersom du kan dekke noen av emnene under sender du inn en kort søknad der du forklarer hvorfor vi skal velge deg og hvilke emner du ønsker å være studentassistent i.

Tekniske fag

  • Matematikk (1. år)
  •  Fysikk (1. år)
  •  LØM (1. år)

Maritime fag

  • Matematikk (1. år)
  • Fysikk (1. år)

Helse- og oppvekstfag

  • Studiet Psykisk helsearbeid – og rusarbeid
  • Studiet Tverrfaglig miljøarbeid
  • Barsel- og barnepleie
  • Veiledning av lærlinger

Søknaden sendes til: post@fagskoleniagder.no innen 26 september

Modulen «Effektiv produksjon og vedlikehold» er gjennomført, og studentene er svært fornøyde.

Oppstart av to moduler i uke 16 - søknadsfrist 4.april

Fagskolen startet opp et spennende prosjekt knyttet til læringsmiljømidler og universell utforming.

Høsten 2022 tilbyr vi elkraft, bygg og tverrfaglig miljøarbeid i Lyngdal.

Vi hadde besøk av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter  i uke 44.

Vi starter opp utdanningen Effektiv produksjon og vedlikehold i uke 45 – søknadsfrist er 8.november

Erfaringsdeling og samarbeid

Bærekraft og forbedringsarbeid - oppstart uke 34

Trenger du oppfriskningskurs i matematikk?

Nytt nettbasert og fleksibelt modulbasert studie

Til toppen