Industrifagskolen

Nytt nettbasert og fleksibelt modulbasert studie

Fagskolen i Agder har utviklet et nytt modulbasert studie i samarbeid med bedrifter i Eyde-klyngen kalt «Industrifagskolen – prosessindustri». Studiet er nettbasert og retter seg mot prosessoperatører eller andre med fagbrev/svennebrev eller flere års yrkeserfaring. Det er lagt opp slik at du kan gjennomføre studiet mens du er i full jobb.

Studiet består av følgende fire moduler som er planlagt høst 2021:

  • Modul 1: Datafangst og beslutningsstøtte
  • Modul 2: Bærekraft og forbedringsarbeid
  • Modul 3: IT-verktøy, kommunikasjon og økonomi*
  • Modul 4: Effektiv produksjon og vedlikehold

*Modul 3 er planlagt tidlig i 2022

Les mer om våre kurs og moduler her