Industrifagskolen

Vi starter opp utdanningen Effektiv produksjon og vedlikehold i uke 45 – søknadsfrist er 8.november

Industrifagskolen er korte og spissede utdanninger på fagskolenivå for å sikre konkurransekraft i et stadig mer krevende arbeidsliv.

Studietilbud som foreløpig er planlagt i 2022:

  • Datafangst og beslutningstøtte – uke 3-18
  • Bærekraft og forbedringsarbeid – uke 12-24

Les mer om vårt tilbud på nettsiden vår