Industrifagskolen

Oppstart av to moduler i uke 16 - søknadsfrist 4.april 2022

I uke 16 startar vi opp igjen følgande modular:

  • bærekraft og forbedringsarbeid
  • datafangst og beslutningsstøtte

Bærekraft og forbedringsarbeid gjennomførast som eit nettbasert studium, mens Datafangst og beslutningsstøtte blir stedbasert.

Begge har søknadsfrist 4.april 2022

Kanskje du har lyst på mer fagleg påfyll og bli en av våre fornøgde studentar?

Om studietilbudene