Nettbasert tilbud

Bærekraft og forbedringsarbeid - oppstart uke 34

Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Engasjerte lærere, gjesteforelesere og variert studentaktivitet.

Bærekraft og forbedringsarbeid setter bærekraftsbegrepet i sammenheng med FNs bærekraftsmål og som konkurranseelement. Studiet gir en helhetsforståelse og dypere innsikt for sammenhengene mellom Lean, bærekraft og endring. Studiet viser hvordan bærekraft, forbedringsarbeid og endringsprosesser kan forbedre en bedrifts konkurransekraft og gir studenten større drivkraft til å bidra i utviklingsarbeidet.

6 nettbaserte samlinger på dagtid mellom kl 12 og 1530.

Les mer om våre kurs og moduler her