Nytt tilbud innen Bygg

I samarbeid med Universitetet i Agder tilbyr vi nå et nytt fireårig studieløp innen Bygg.

Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder går sammen om et nytt tilbud til dem med fagbrev innen bygg. I vårt «2+2 Bygg» vil studenten i løpet av fire år få vitnemål fra teknisk fagskole, mulighet for mesterpapirer og en bachelorgrad i byggdesign fra UiA.

Søk her på vanlig måte innen 15.april.

Ved tildelt studieplass vil studenten få valget om å velge ordinær fagskoleutdanning eller 2+2 Bygg. Deretter vil studentene som velger 2+2 Bygg få egen informasjon og oppfølging fra Fagskolen og UiA.

Organisering av studiet:

Organisering av 2+2 Bygg
År Innhold
1 Gjennomføres på Fagskolen i Agder, første år Bygg, fritak for Realfaglig redskap. Tillegg: Forkurs matematikk og fysikk tilsvarende R1, R2 og Fysikk 1 på vgs *
2 Gjennomføres på Fagskolen i Agder, andre året Bygg. Tillegg: Matematikk på UiA
3 Andre året bachelor Byggingeniør på UiA (60 stp)
4 Tredje året bachelor Byggingeniør på UiA (60 stp)

* forkurs på UiA eller fag som privatist