Bygg

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, med økende fokus på bærekraft og digitalisering. Samfunnet og næringslivet har stadig behov for nye fagskoleingeniører innenfor denne studieretningen.

Fagskoleutdanning i bygg er praktisk og yrkesrettet, og gir deg kompetanse som er direkte relevant for arbeidslivet. Du vil lære å bruke verktøy og teknikker som er i bruk i bransjen i dag. Fagskoleutdanningen gir ferdigheter til å løse komplekse problemer og ta beslutninger, og få erfaring med samarbeid og kommunikasjon i en arbeidssituasjon.

Byggsektoren har en stor påvirkning på miljøet, og det er behov for å utvikle byggverk og infrastruktur som er mer bærekraftige. En utdanning i bygg kan gi deg kunnskap og ferdigheter til å bidra til dette arbeidet.

Nytt av året: Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder går sammen om et nytt tilbud hvor studenten i løpet av fire år vil få vitnemål fra teknisk fagskole, mulighet for mesterpapirer og en bachelorgrad i byggdesign fra UiA.  Søk opptak på Bygg hos Fagskolen i Agder innen 15.april. Ved tildelt studieplass vil du få valget om å velge ordinær fagskoleutdanning eller 2+2 Bygg. Klikk for å lese mer om studietilbudet.

steffen - Klikk for stort bilde

Steffen Tollefsen har bakgrunn som tømrer, og til sommeren går han over i ny stilling som byggeleder i Hetland Agder AS. Fullført studium innen bygg har gitt han denne muligheten.

Han forteller at studiet er svært relevant og praksisnært, og at samarbeid med medstudenter fra ulike yrkesgrupper innen bygg har gitt verdifull kompetanse.

«Jeg var redd for å sette meg på skolebenken igjen, men studiet er svært godt tilrettelagt for oss som kommer rett fra yrkeslivet»

«Lærerne har en praktisk og relevant bakgrunn, noe som har gitt et veldig godt møte mellom oss studenter og lærere»

«Jeg har allerede jobbet litt i min nye stilling som byggeleder, og fikk raskt bruk for det jeg har lært om blant annet søknader, tegninger, lover og regler»

Møt flere bygg-studenter

Søknadsfrist 15.april

  • Oppstart høst 2024
  • 120 studiepoeng
  • 30 studieplasser
  • Undervisningsspråk norsk
studenter hra pause - Klikk for stort bilde

Stedbasert - heltid

  • Heltid - 2 år
  • Studiested Grimstad

Stedbasert - deltid

  • Deltid - 4 år
  • Undervisning tirsdag og nettstøtte torsdag kveld
  • Undervisningsdager kan endres påfølgende år

Hvordan søker du - les her

Søk her