Økt digitalisering

"Fagskoleutdanningen er bra og viktig" - sier Karl Espen Mølmen

Karl Espen Mølmen fra Agder Energi Vannkraft forteller om hvordan økt digitalisering gir bedriften stadig nye muligheter. De ser et økt behov for nye fagområder og digitalkompetanse, også i driften.

De vil trenge flere medarbeidere på laget i årene som kommer – gjerne med utdanning fra fagskolen!

Karl Espen Mølmen forteller videre:

«Vi kan i større grad sammenstille data for å gi oss nyttig vedlikeholdsinformasjon. Vi kan dreie noe av vedlikeholdet fra tids- eller kalenderstyrt til behovsstyrt, vi kan drive prediktive analyser og utvikle algoritmer som kan fortelle oss når noe er galt i anleggene.

Vi ser også på hvordan vi kan innhente enda mere og bedre data ved hjelp av IoT og utvidet sensorutrustning.

Med økende digitalisering kommer også økende krav til sensorutrustning og signalkvalitet, som igjen stiller krav til vedlikehold av sensorutrustningen og kontrollsystemene.»

Ta en titt på Fagskolen i Agder sitt tilbud innen mekatronikk, elkraft og automatisering - les her 

Ta også en titt på vårt tilbud innen velferdsteknologi

 

Til toppen