Tett kontakt med næringslivet

Våre KEM-studenter er svært attraktive i arbeidsmarkedet - møt noen av våre studenter

Mesterbrev, bedriftsbesøk og utplassering med jobbtilbud

Kim Christian Løvik Strømland er andre års KEM-student, og flyttet til Grimstad fra Flekkefjord for å bli student på heltid. Kim Christian tok svennebrev i blikk og ventilasjonsfaget i 2020.

Han startet opp med byggfag på videregående, men valgte å gå over til KEM etter to år. Litt trøbbel med en skulder gjorde at han utsatte læretida noe. Det ble to år som barnehageansatt, før han startet opp og fullførte læretida som blikkenslager.

Kim Christian - Klikk for stort bilde

Etter noen år som ventilasjonsmontør fikk han lyst på mesterpapirer, og kom i den sammenheng over informasjon om Fagskolen i Agder. Det å kunne videreutvikle seg innen fagfeltet samtidig som man får mesterpapirer var en kombinasjon som fikk han til å søke opptak. «Jeg har ikke angret en dag på valget mitt! Faglærernes evne til å kombinere praksis og teori har vært utrolig verdifullt. Det å kunne bygge videre på min yrkeserfaring oppleves som svært meningsfylt». Han opplever å ha fått bygd en etterspurt kompetanse innen et fagfelt i enorm utvikling.

I løpet av studiet har alle andre års studenter en ukes utplassering hos fritt valgt arbeidsgiver, og Kim Christian fikk sin uke hos Aeron. https://aeron.no/no/ Som mange av sine medstudenter fikk Kim Christian jobbtilbud i løpet av denne uka, og starter i stilling som prosjektingeniør hos Aeron til sommeren.

Han forteller begeistret om flere studieturer i løpet av studiet, slik som tur til VVS-messa i Lillestrøm og bedriftsbesøk til Imi og Trox Auranor. Høydepunktet er kanskje den ukelange vårturen til København med både spennende bedriftsbesøk og sosialt fellesskap.

«Det var mange fag å forholde seg til første året, mens andre året er mer preget av fordypning. Er du interessert i fagfeltet ditt, er dette studiet absolutt noe jeg anbefaler!»

Ettertraktet arbeidskraft og høyt ansette lærere

Ola Petter Transet har flyttet litt lenger enn Kim Christian, han har tatt seg turen fra Røyken i Asker for å studere i Grimstad. Han deler leilighet med Kim Christian etter at de ble kjent i løpet av første studieår.

Ola Petter er utdannet rørlegger, og jobbet noen år på ulike prosjekt rundt Oslo før han bestemte seg for å ta videre utdanning. «Ettersom jeg ikke hadde etablert meg med egen bolig og tilhørende lån, fant jeg ut at tida var inne nå.» I klassen er det studenter med ulik yrkeserfaring. «Siden det var ganske kort tid siden jeg tok fagbrevet, var fellesfagene ganske friskt i minne. Andre i klassen hadde lengre yrkeserfaring, men husket kanskje mindre av fellesfagene. Vårt samarbeid gjorde at resultatet ble bra for alle. Vi spilte hverandre gode rett og slett»

Ola Petetr - Klikk for stort bilde

Ola Petter forteller at det er mye gruppearbeid i løpet av studiet. Ikke bare får de utnyttet sine ulike styrker, men de får også en svært nyttig erfaring i det å samarbeide og kommunisere med ulike mennesker. «Mye av vår fremtidige jobb vil være preget av samarbeid og kommunikasjon, noe også LØM-faget forbereder oss på» LØM står for ledelse, økonomi og markedsføring og er et av fagene som omtales som fellesfag.

KEM-studentene på Fagskolen i Agder er ettertraktet, og har et godt rykte. Det medfører at store aktører kommer på besøk på skolen for å presentere seg og forhåpentligvis treffe på interesserte kandidater. NTI er en av disse aktørene, og Ola Petter hadde sin utplasseringsperiode nettopp hos dem. Jobb var sikret før uka var omme.

«Lærerne våre har et stort kontaktnett, og de gjør en viktig jobb med tanke på å knytte kontakt mellom skole og næringsliv. De har et godt omdømme der ute, noe som selvsagt er et viktig pluss for oss som arbeidssøkende».

Til sommeren går Ola Petter fra stilling som montør til det å jobbe med prosjektledelse. Han føler seg godt forberedt gjennom studiet, men innrømmer å likevel kjenne litt på skrekkblandet fryd. «Men jeg er overbevist om at det å ha en fagskoleutdanning er riktig vei å gå. Vi representerer en multinasjonal bransje, og vi trenger gode ledere med norsk yrkesfaglig bakgrunn.»

Fra voksenlærling til prosjektledelse og salg

Anders Berg er første års student og kjøpte leilighet i Grimstad da han flyttet hit fra Asker. Han trives godt på Sørlandet, selv om han tøyser litt med at ting tar litt lenger tid her nede.

Anders - Klikk for stort bilde

Anders tok fagbrev som rørlegger i 2022, etter å ha startet opp som voksenlærling i 2018. Før det hadde han tatt studiespesialiserende, hvor en plan var å bli vernepleier. Han forteller at han alltid har likt å skru på ting, slik at da han ikke kom inn på vernepleien snudde han seg raskt rundt og søkte jobb som rørlegger. «Det å lage noe gir en god mestringsfølelse, og jeg er veldig fornøyd med valget jeg tok».

En dårlig rygg gjorde at Anders bestemte seg for å studere videre, og valget falt raskt på Fagskolen i Agder som har et svært godt rykte. «NTI som er en stor aktør har selv flere prosjektledere som har gått Fagskolen i Agder, og ønsker seg flere ansatte fra skolen vår.» Han forteller videre at han får flere jobbhenvendelser på LinkedIn i uka, og ser lyst på det å skaffe seg jobb når den tid kommer.

Det er et godt samhold blant KEM-studentene, og første års studentene inviteres med på arrangementer for andre klasse. Utenlandsturen som vanligvis går til København må han vente nok et år på, og klassen ønsker å endre destinasjonen til Tyskland for å gå på en stor anerkjent messe. Som student kan økonomien være litt anstrengt, og de jobber derfor med finansiering av turen. «Svært mange bedrifter er interesserte i å bidra med sponsormidler, noe som medfører at det blir en ørliten egenandel. Det kommer godt med for oss som heltidsstudenter»

Anders liker godt studentlivet, selv om han innrømmer at det tidvis har vært krevende å sette seg inn i alt det realfaglig. Lærerne har imidlertid vært gode til å koble teorien til studentenes praksis, noe som har gjort det mye mer forståelig. Han gleder seg til kommende laaange sommerferie, og skal da – hold deg fast – gå fra Stavanger til Aker brygge. «Må utnytte den lange ferien og de muligheter som ligger i det nå som jeg kan» sier han med et smil.