KEM (klima, energi og miljø)

Stedbasert 
Studiepoeng: 120
Heltid (2 år)

Nettbasert m/samlinger
Studiepoeng: 120
Deltid (3 år)

Studieplan for KEM

VVS bransjen har et stort behov for den rette kompetansen.  Hvis du kan tenke deg å jobbe som VVS Rådgiver eller VVS Entreprenør med ansvar for ventilasjon, rørinstallasjoner (varme og sanitær) og kuldeinstallasjoner i bygninger, er dette et studie du bør vurdere.

Kanskje det å jobbe 3D-modelering (Revit) er det som frister, eller kanskje salg?

Våre tidligere studenter jobber i dag i alle VVS relaterte firmaer, både de store og i de litt mindre selskaper.

Opptakskrav

For å kunne søke på KEM Studiet er fagbrev innenfor følgende fag relevante:

 • Rørleggerfaget
 • Ventilasjon og blikkenslagerfaget
 • Kuldemontørfaget
 • Automatiseringsfaget
 • Elektrikerfaget

Opptak på visse vilkår ved sen fag- eller svenneprøve (betinget opptak), realkompetanse

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av første semesteret.

Søkere som har fått opptak uten bestått fag- eller svenneprøve, kan ikke reservere studieplassen jf. fagskoleforskriften.

Søkere som ikke fyller kravene til generelt opptaksgrunnlag, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Innhold og læringsformer

Studiet er basert på aktiv læring, dvs. at studenten må delta i læringsprosessen med egne arbeider, oppgaveløsninger samt laboratoriearbeid i kombinasjon med vanlig klasseromsundervisning og veiledning. Vi benytter i stor grad bransjerelatert IKT i undervisningen og er til enhver tid oppdaterte på elektroniske hjelpemidler (Smartboard, beregningsprogrammer og DAK).

I en del av prosjekteringstemaene brukes BIM/DAK integrert i undervisningen slik at modelleringsprogrammene (REVIT, Magicad og Autocad) blir naturlig for studentene å bruke som verktøy i disse temaene. Dette gjør våre studenter spesielt attraktive i VVS-bransjen.

Skolen benytter its learning som digital læringsplattform. Vi arbeider både individuelt og gruppevis. Ved fagskolen i Agder får studentene svært god oppfølging gjennom hele utdanningsløpet. Skolen har for det meste fast ansatte faglærere som vil være tilgjengelige for veiledning også utenfor timeplanfestet tid.

Kompetanse og jobbmuligheter

Studiet gir tverrfaglig kompetanse for å kunne gi energivurderinger av bygg, prosjektere og drifte VVS-tekniske installasjoner, utføre kundebehandling/saksbehandling,og å være driftsleder/prosjektleder.

Som fagskoleingeniør innen KEM kan du jobbe innenfor en rekke felt som:

 • VVS Rådgiver (konsulent)
 • VVS Entreprenør
 • Entreprenør Automatikk
 • Prosjektleder Rørinstallasjon (Varme, Sanitær)
 • Prosjektleder Inneklima (Ventilasjon)
 • BIM Operatør
 • Salg og markedsføring av VVS-Produkter

Kostnader og krav til utstyr/lisenser

Studiet har ikke skolepenger, men det betales en studentavgift per semester/halvår som også dekker medlemskap i SiA og ONF.

Studenten må selv dekke studiemateriell som blant annet bøker, standarder, studentlisens til program som Revit og Microsoft Project, abonnement på Nemitek kompetansebibliotek, kopiering og ekskursjoner. Det kan kreves at studenten dekker lisenser til andre program enn de nevnte. 

Studenten må også dekke kostnader til egen PC med administratorrettigheter - vår anbefaling er:

PC krav tekniske studier

PC krav tekniske studier
Operativsystem CPU RAM Skjermkort Diskplass
Windows 10 Intel Core i7, AMD Ryzen 7 eller tilsvarende Min. 16 Gb RAM 4+ GB VRAM, OpenGL 4.5 kompatibelt skjermkort Min. 512Gb

Mac viser seg å være lite hensiktsmessig for tekniske fag.

Til toppen